Süt Alım Ünitesi


Süt Alım Ünitesi Standart Ekipmanları;

  • Süt Sayım ve Tartımı Amacıyla Kullanılan Flowmetreli Otomatik Süt Alım Ünitesi ve/veya
  • Load Cell’li Süt Kantar ve Kantar Altı Havuzu
  • Kaba Temizlik İçin Hat Filtresi
  • Sütün Temizlenmesi İçin Temizleme Seperatörü (Klerifikatör)
  • Soğutma İçin Plakalı Çiğ Süt Soğutma Eşanjörü
  • Depolama Tankı ve
  • Santrifüj Pompalar